• همه حاشیه های سفر وزیر خارجه فرانسه

    آیا با لبخند ژکوند می توان دیپلماسی را صرف کرد؟

    به طور واضحی مقامات فرانسوی ایران را تهدید به تحریم برای عقب نشینی از مواضع موشکی و منطقه ای کرده اند. این مورد تنها در زمانی روی می دهد که دیپلماسی التماسی یا لبخند به اولویت سیاست خارجی تبدیل شود و پس از آن است که مقامات خارجی به خود اجازه دخالت و بی احترامی به خود می دهند.

    • ۱۲:۴۴,جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

  •  آیا با لبخند ژکوند می توان دیپلماسی را صرف کرد؟