• وعده جدید سخنگوی دولت برای اشتغالزایی در سال ۹۷

    نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به‌دستور رئیس‌جمهور خود را متعهد می‌داند تا با نظارت و از طریق دستگاه‌های مختلف در سال جدید یک‌میلیون و ۳۳هزار فرصت شغلی ایجاد شود.

    • ۱۲:۵۸,یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷

  • وعده جدید سخنگوی دولت برای اشتغالزایی در سال ۹۷