• دستگیری یک نفر شکارچی کبک در شیروان

    رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیروان گفت:طی گشت و کنترل محیط بانان در حاشیه سد بارزو شیروان یک‌نفر شکارچی و صیاد پرندگان دستگیر شد.

    • ۱۷:۰۴,یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

  • دستگیری یک نفر شکارچی کبک در شیروان