• مذاکرات مخفیانه و مستقیم میان آمریکا و کره شمالی

    چند مقام آگاه دولت ترامپ از مذاکرات مخفیانه و مستقیم بین ایالات متحده و کره شمالی با هدف آماده کردن مقدمات دیدار بین رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی خبر می‌دهند.

    • ۱۱:۳۲,یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷

  • مذاکرات مخفیانه و مستقیم میان آمریکا و کره شمالی