• آیت‌الله جوادی آملی:

    ثروت جامعه باید در دست عموم مردم باشد

    آیت‌الله جوادی آملی عنوان کرد: قرآن که یک کتاب جهانی است و ادعای مدیریت و اداره جهان را دارد، در رابطه با اقتصاد می‌گوید که ثروت جامعه باید در دست عموم مردم باشد و هرکس بنا بر استعدادش آن را در اختیار داشته باشد.

    • ۱۳:۱۵,یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

  • ثروت جامعه باید در دست عموم مردم باشد