• مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی

    احتمال خاموشی برق در خراسان شمالی وجود دارد

    مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی با اشاره به بحران کم‌آبی امسال، از احتمال به هم خوردن موازنه تولید و مصرف انرژی در ایام پیک سالانه خبر داد و گفت: اگر مدیریت مصرف انرژی را لحاظ نکنیم، با خاموشی گسترده برق مواجه خواهیم شد.

    • ۰۸:۱۲,یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

  • احتمال خاموشی برق در خراسان شمالی وجود دارد