• خاتمی بازهم مسیر را اشتباه رفت!

    بااین‌وجود خاتمی ظاهراً یک‌بار دیگر می‌خواهد مسیر دیگری را طی کند که تنها خود او را در مسیر جدایی بیشتر از حاکمیت قرار می‌دهد.

    • ۱۱:۰۰,سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

  • خاتمی بازهم مسیر را اشتباه رفت!